Certifikat

Enkeldörrar av stål CE-märkta U-3
Pardörrar av stål CE-märkta U-4
Stålprofildörr med bruten köldbrygga CE-märkt K-2
Stålprofildörr med bruten köldbrygga CE-märkt K-3
Certifikat för brandklassade stålprofildörrar E-60 TK-01
Certifikat för brandklassade stålprofilfönster EI-60 TK-03
Certifikat för brandklassat stålprofilfönster EI-30 TK-04
Certifikat för brandklassade stålprofildörrar EI-30 TK-05
Certifikat för brandklassade stålprofildörrar EI-60 TK-06
Certifikat för brandklassade ståldörrar TU-07 och TU-06