Brandklassad pardörr av stål  

Typ TU-06

Ståldörrar av typ TU-06 är pardörrar i metall av brandklass EI-60 som kan användas inomhus och utomhus

  • Max bredd av hela dörren 2340 mm, av aktivt dörrblad 1185 mm
  • Max höjd 2500 mm
  • Min bredd av hela dörren 1060 mm, av aktivt dörrblad 530 mm
  • Min höjd 1650 mm
  • Max glasöppning 400×950
  • Kulörer enligt RAL Classic-färgkarta