Dörrar för flerbostadshus / lägenheter

Vi har erfarenhet av tillverkning och montering av entrédörrar och väggpartier i stål för flerbostadshus. Vid nybyggda flerbostadshus har projektören planerat en lösning för huvudentrén i specifikationen. Den kan avse en enkel- eller pardörr i en väggöppning, en dörr med sido- och överljus eller en dörr i ett glasat fasadparti. I så fall kan vi lämna en offert utifrån specifikationen. Vid äldre flerbostadshus är det ofta bara dörrarna som byts och inget projekt beställs. Byte av dörrar ändrar inte avsevärt husets utseende och något projekt krävs inte. I så fall kan vi komma på plats och tillsammans med er representant klarlägga de alternativ som passar er bäst samt upprätta skisser och en priskalkyl. Sedan kan ni välja ut ett av alternativen på en stämma.

I samarbete med vår partner Teps-Lukk OÜ erbjuder vi även olika elektriska låsningsmöjligheter, t ex med kod eller nyckelbricka, samt olika lösningar med dörrtelefoner med ljud och bild. Teps-Lukk OÜ erbjuder dessutom möjligheten att ingå ett underhållsavtal efter monteringen eller helt enkelt få hjälp med reparation eller uppdatering av det elektriska låssystemet.