Stålprofildörr med bruten köldbrygga

 Typ K-3 

Stålprofildörrar av typ K-3 med bruten köldbrygga är avsedda för användning utomhus

  • Forster Unico
  • Profildjup: 70 mm
  • Kulörer enligt RAL Classic / NCS-färgkarta
  • Kan förses med sparkskydd
  • Kan förses med klämfri bakkant