Produkter

STÅLDÖRRAR
Ståldörrar används i produktionsanläggningar och kontor, entréer av flerbostadshus och enfamiljshus.
Läs mer
BRANDKLASSADE STÅLDÖRRAR
Brandklassade ståldörrar används främst i brandväggar – för avskiljning av källarvåning, pannrum eller elrum.
Läs mer
STÅLPROFILDÖRRAR
Stålprofildörrar används som mellan- eller ytterdörrar i produktionsanläggningar och kontor, i huvudentréer av flerbostadshus osv.
Läs mer
BRANDKLASSADE STÅLPROFILDÖRRAR OCH -VÄGGAR
Brandavskiljande stålprofildörrar och väggpartier med stora glasdelar används mellan brandceller inomhus.
Läs mer
BRANDKLASSADE GLASADE SKILJEVÄGGAR OCH FÖNSTER
Glasade väggar och väggpartier med stålprofiler som kan ha olika öppningsbara delar – slagdörrar eller skjutdörrar, fönster.
Läs mer
FASADPARTIER
Fasader kan kompletteras med: dörrar, skjutdörrar, luckor, fönster, brandluckor osv.
Läs mer
DÖRRAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LÄGENHETER
Tillverkning och montering av ståldörrar och väggpartier för huvudentréer av flerbostadshus.
Läs mer